Educació Infantil, Música pels petits

A la nostra escola de música pels petits a Tarragona disposem d’un circuit d’educació musical infantil que dividim en quatre cursos. Les classes són col·lectives i a partir de la cançó tradicional catalana es comença el desenvolupament musical a través de la sensibilització.

L’instrument l’introduïm a partir de quatre anys i, com que estan adaptats a les seves mans, els hem anomenat minimans. Aquests instruments son còpies reduïdes dels instruments que toquen els adults, d’aquesta manera, des del primer moment treballem l’aprenentatge de la música amb l’instrument.

Per això, hem elaborat materials propis per poder introduir els paràmetres del llenguatge musical completament sincronitzats amb l’instrument.

A l’últim curs fan la roda d’instruments on, a partir de la pràctica, el coneixement del context i l’organologia, triaran l’instrument amb el que cursaran l’ensenyament bàsic. Així, cada etapa del nostre circuit d’educació musical infantil proporciona una progressió natural i diversificada en l’aprenentatge i l’exploració musical.