Educació Infantil, Música pels petits

A la nostra escola de música pels petits a Tarragona disposem d'un circuit d'educació musical infantil que dividim en quatre cursos. Les classes són col·lectives i a partir de la cançó tradicional catalana es comença el desenvolupament musical a través…

Ensenyament Bàsic

Aquest bloc d’aprenentatge bàsic consta de sis cursos i és en aquest moment quan comencem a introduir els instruments mans petites. Aquests instruments, de mides reduïdes i amb la mateixa afinació, estan a mig camí entre els minis i el…

Grau Professional

Al nostre cicle de Música nivell mitjà, grau professional i seguint les línies, que proposa el departament d’ensenyament per l’aprenentatge de la música i dels instruments abans de l’accés al grau superior, hem desenvolupat un pla d’estudis en paral·lel. En…

aprendre música adults

Plà d’Adults. Ensenyament bàsic

Els alumnes que inicien l’ensenyament a partir dels 13 anys són tractats com a adults i poden cursar tot l’ensenyament bàsic. Ara bé, en aquest cas, el pla formatiu es redueix a quatre anys i les assignatures pròpies relatives a…