Grau Professional

Al nostre cicle de Música nivell mitjà, grau professional i seguint les línies, que proposa el departament d’ensenyament per l’aprenentatge de la música i dels instruments abans de l’accés al grau superior, hem desenvolupat un pla d’estudis en paral·lel.
En aquest cas, seguint les indicacions existents pel llenguatge musical i l’harmonia, hem ampliat el pla d’estudis adaptat a la idiosincràsia pròpia de la nostra música, creient convenient incloure les assignatures d’etnomusicologia, formes i didàctica de la música tradicional.

Als cursos de música nivell mitjà, grau professional,  els alumnes es comprometen amb una formació completa. El primer any a més del seu instrument, treballen l’harmonia i la cançó, i participen en els conjunts «cobla de Minis-trils» i «Pelacanyes«. Al segon any, es centren en el conjunt «Ministrers«. Al tercer any, entren a formar part de la «Cobla Mixta«. En els últims dos anys, 5è i 6è, es plonguen en l’anàlisi i la cambra, amb l’oportunitat d’ingressar al conjunt «Sonagralla» i a la «Tradiband«. Així, preparem els alumnes per a una carrera professional en la música tradicional catalana.

Música nivell mitjà